Highlands’da inşa edilmesi planlanan büyük otel projesine izin çıkmadı

Inverness şehir merkezine inşa edilmesi planlanan altı kat ve 162 odadan oluşan binanın inşası için yapılan başvuru Highland Belediye Meclisi tarafından oy birliğiyle reddedildi.

Bricks Capital tarafından sunulan imar planı, Iron Works konser alanının yıkılmasını ve yerine otel inşa edilmesini öngörüyordu. Sunulan plana göre inşaat sürecinde 90 kişinin istihdam edilmesi bekleniyordu.

Yerel yetkililer başvurunun onaylanmamasına ilişkin şu gerekçeleri öne sürdü: “Otelin büyüklüğü ve tasarımından dolayı, alanın imara açılması koruma altına alınan Inverness (Riverside) Bölgesi, Dubar Hastanesi, eski Farraline Park Okulu ve Old High Kilisesi gibi yapıların karakteristik özellik ve görünümüne aykırı bir görüntü oluşturmasına neden olacaktır. Uygun yapı malzemelerinden istifade edilmediğinden bölgenin mimari dokusuna ve tarihi yapılarına uygun olmayan bir yapı ortaya konulmuş olacaktır.”

“Proje, inşa edileceği bölgenin mimari ve görsel kalitesinin arttırılmasına olumlu yönde katkı sağlayamacaktır.  2013 Highland Bölgesel Kalkınma Planında belirtilen 28 (Sürdürülebilir tasarım), 29 (Tasarım Kalitesi & Yer oluşturma), 57 (Doğal, Mimari ve Kültürel Miras) sayılı ilkelere ve Inverness Şehir Merkezi Kalkınma Ek Yönlendirme Talimatlarına aykırı olarak mimari miras kaynaklarını büyük ölçüde olumsuz etkileyecektir.”

“İmar planının kabulü durumunda, 2018 Inverness Şehir Merkezi Kalkınma Talimatında belirtilen yeni inşaat alanı açma temel ilkelerine uyulmamış olacaktı. Yapının kapladığı alan, büyüklüğü ve tasarımı nedeniyle Old High Kilisesi, Church Lane ve diğer tarihi yapıların çevresini olumsuz şekilde etkilemiş olacaktır. Mimari mirasın çevresi muhafaza edilemeyerek, miras varlıklarının ayırt edici özellikleri ve karakteri korunamayacaktır. Yapının kapladığı alan ve büyüklüğü bölgenin tarihi dokusuyla bütünlük sağlamamış olacaktır.”

Makalenin orijinalini buraya tıklayarak okuyabilirsiniz

Çeviri: Ensar Macit, Baytu Realty

 

 

 

 

Compare listings

Karşılaştırmak

Call us

WhatsApp